top of page

Il-Launch .. ijiet

Il-'Launch' ta' l-album “Diski Għall-Ħmir” ser iseħħ fi tlett postijiet u dati differenti għal kumdita' u l-pjaċir tagħkom. Konxji fuq it-traffiku li hawn illum, u l-pass mgħaġġel tal-ħajja moderna, nħossu li din hija ideja tajba.


Ukoll, nixtiequ noħolqu atmosfera kemm xejn intima, b'udjenza żgħira mdawra mall-Mjaw u l-kitarra tiegħu. Dan forsi jgħin biex nidħku, nħossu, u ngħamlu esperjenza aktar awtentika ta' dawn id-diski umani u mqarbin.

Launch no. 2 -  Offbeat, Valletta

Nistednukom tkunu magħna fit-22 ta' Ġunju, għad-9pm.  Il-Mjaw jibda jdoqq mhux aktar tard mil-10pm. 

Dħul

  • €5.75 minn din il-"link" u minn mal-bieb jekk jibqa.

  • Hemm biss 50 biljett

TrackageScheme Banner.jpg
bottom of page